T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Nazilli İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

.
Özcan YOLDAŞ
Kütüphane Müdürü

.
Recep AÇIĞ
Kütüphaneci

.
Orhan AYLAZ
Bilgisayar İşletmeni

.
Yusuf UYSAL
Bilgisayar İşletmeni

.
Yılmaz ACAR
Bilgisayar İşletmeni

.
Ayşen ALTAN
Bilgisayar İşletmeni

.
Ali Osman TEKİNER
Yardımcı Hizmetler