T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Nazilli İlçe Halk Kütüphanesi

Tarihçe

Nazilli İlçe Halk kütüphanesi Müdürlüğü Cumhuriyetin ilk yıllarında Halkevleri bünyesindeki kitapların belediye şehir kütüphanesine devredilmesi sonucu belediye bünyesinde hizmet vermiştir. 30.04.1969 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Burada 10 yıl hizmet verildikten sonra Bakanlığımızın yatırım programı kapsamında 1973 yılında yapımına başlanmış olup, 1979 yılında inşaatı tamamlanmıştır. 19.03.1979 yılında hizmete girmiştir. Halen aynı binada hizmet verilmektedir.